თხუთმეტი, ოცი, ოცდახუთი არ არის შემთხვევების ის რაოდენობა, რომელიც პანიკის საფუძველს იძლევა,- გამყრელიძე
თხუთმეტი, ოცი, ოცდახუთი არ არის შემთხვევების ის რაოდენობა, რომელიც პანიკის საფუძველს იძლევა,- გამყრელიძე

დღის სიახლეები