შესაძლებელი ხდება მერქნული რესურსის პირდაპირი წესით, ფიქსირებულ ფასად შეძენა - ლევან დავითაშვილი
შესაძლებელი ხდება მერქნული რესურსის პირდაპირი წესით, ფიქსირებულ ფასად შეძენა - ლევან დავითაშვილი

დღის სიახლეები