დაკავებულია ეროვნული არქივის ბიბლიოთეკის დირექტორი და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები
დაკავებულია ეროვნული არქივის ბიბლიოთეკის დირექტორი და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები

დღის სიახლეები