"ქრისტიან-დემოკრატები~: 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტი ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება
"ქრისტიან-დემოკრატები~: 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტი ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება

დღის სიახლეები