სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის განაკვეთების ქვედა და ზედა ზღვარი 2,5-ჯერ იზრდება

დღის სიახლეები