2007-2008 წლებში სარეზერვო სამსახურ გავლილ სტუდენტებს სამხედრო სავალდებულო სამსახური მოხდილად ჩაეთვლებათ
2007-2008 წლებში სარეზერვო სამსახურ გავლილ სტუდენტებს სამხედრო სავალდებულო სამსახური მოხდილად ჩაეთვლებათ

დღის სიახლეები