სოციალურად დაუცველი ოჯახები სახელმწიფოს ბაჟის გადახდისაგან თავისუფლდებიან

დღის სიახლეები