2009 წელს ყველაზე ხშირად "საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონი ირღვეოდა

დღის სიახლეები