ბრიტანეთის საბჭო ატარებს ტრენინგს სამეწარმეო სფეროში

დღის სიახლეები