საგადასახადო დავალიანებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის ვადა 2 წლით ხანგრძლივდება

დღის სიახლეები