უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 9.8 ათასი პროფესორ-მასწავლებელია დასაქმებული
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 9.8 ათასი პროფესორ-მასწავლებელია დასაქმებული

დღის სიახლეები