ახალი ლიმიტირებული სერია "ნატახტრისგან" – "ნატახტარი ემბერი - 3 მარცვლის გემო"
ახალი ლიმიტირებული სერია "ნატახტრისგან" – "ნატახტარი ემბერი - 3 მარცვლის გემო"

დღის სიახლეები