სავიზო რეჟიმის გამარტივებასა და რეადმისიასთან დაკავშირებით მომზადებული ტექსტების პარაფირება წლის ბოლომდე მოხდება
სავიზო რეჟიმის გამარტივებასა და რეადმისიასთან დაკავშირებით მომზადებული ტექსტების პარაფირება წლის ბოლომდე მოხდება

დღის სიახლეები