2020 წლის ბიუჯეტი არის მოქალაქეზე ორიენტირებული ბიუჯეტი, სადაც გათვალისწინებულია სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა - მინისტრი
2020 წლის ბიუჯეტი არის მოქალაქეზე ორიენტირებული ბიუჯეტი, სადაც  გათვალისწინებულია სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობა - მინისტრი

დღის სიახლეები