EEU–ს საგრანტო პროექტი აშშ-ის საელჩოს წიგნის თარგმნის პროგრამა 2018-ის გამარჯვებულია
 EEU–ს საგრანტო პროექტი აშშ-ის საელჩოს  წიგნის თარგმნის პროგრამა 2018-ის გამარჯვებულია

დღის სიახლეები