სასჯელის შეკრებითობის პრინციპის შეცვლის შემდეგ კანონს უკუძალა არ ექნება
სასჯელის შეკრებითობის პრინციპის შეცვლის შემდეგ კანონს უკუძალა არ ექნება

დღის სიახლეები