ჯანდაცვის პუნქტები სასჯელაღსრულების ყველა დაწესებულებაში იქნება

დღის სიახლეები