სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების მოსწავლეებს სახელმძღვანელოებით სახელმწიფო უზრინველყოფს

დღის სიახლეები