ნატო: საქართველოში 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნები გამჭვირვალედ და ობიექტურად უნდა ჩატარდეს
ნატო: საქართველოში 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნები გამჭვირვალედ და ობიექტურად უნდა ჩატარდეს

დღის სიახლეები