საჯარო რეესტრში უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების აღიარების პროცედურა გამარტივდა

დღის სიახლეები