ლიბერთი ბანკი ექვემდებარება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ რეგულაციებს, ამავდროულად გააჩნია რისკების მართვის შიდა პოლიტიკა, რაც ზღუდავს მაღალრისკიანი კლიენტების მომსახურებას - განცხადება
ლიბერთი ბანკი ექვემდებარება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ რეგულაციებს, ამავდროულად გააჩნია რისკების მართვის შიდა პოლიტიკა, რაც ზღუდავს მაღალრისკიანი კლიენტების მომსახურებას - განცხადება

დღის სიახლეები