2023 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდა საქართველოს კანონი ,,აკვაკულტურის შესახებ"
2023 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდა საქართველოს კანონი ,,აკვაკულტურის შესახებ"

დღის სიახლეები