საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვისათვის განკუთვნილი ასიგნებები 59.2 მლნ ლარით მცირდება

დღის სიახლეები