2021 წლის განმავლობაში, საწარმოთა 6.4 პროცენტმა ბაზარზე შემოიტანა ახალი ან არსებითად გაუმჯობესებული საქონელი
2021 წლის განმავლობაში, საწარმოთა 6.4 პროცენტმა ბაზარზე შემოიტანა ახალი ან არსებითად გაუმჯობესებული საქონელი

დღის სიახლეები