მეტეოროლოგიური გამზომი საშუალებების სტანდარტთან შესაბამისობაში მუშაობას ახალი საკალიბრაციო ლაბორატორია უზრუნველყოფს - ოთარ შამუგია
მეტეოროლოგიური გამზომი საშუალებების  სტანდარტთან შესაბამისობაში მუშაობას ახალი საკალიბრაციო ლაბორატორია უზრუნველყოფს - ოთარ შამუგია

დღის სიახლეები