იგეგმება 4 მუზეუმის, 6 სახელოვნებო სკოლისა და 8 ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია
იგეგმება 4 მუზეუმის, 6 სახელოვნებო სკოლისა და 8 ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია

დღის სიახლეები