საქართველოს ვიზის გაცემის, გაგრძელებისა და მოქმედების ვადის შეწყვეტის წესში ცვლილებები ძალაში შევიდა

დღის სიახლეები