კომპანიებმა საშემოსავლო და ქონების გადასახადის 2021 წლის 1 იანვრამდე გადავადებისთვის შესაბამისი განცხადების ფორმით უნდა მოგვმართონ - შემოსავლების სამსახური
კომპანიებმა საშემოსავლო და ქონების გადასახადის 2021 წლის 1 იანვრამდე გადავადებისთვის შესაბამისი განცხადების ფორმით უნდა მოგვმართონ  - შემოსავლების სამსახური

დღის სიახლეები