14 პარტიიდან, რომლებმაც გადალახეს 1%-იანი ბარიერი 10 საბიუჯეტო დაფინანსებაზე თანახმაა
14 პარტიიდან, რომლებმაც გადალახეს 1%-იანი ბარიერი 10 საბიუჯეტო დაფინანსებაზე თანახმაა

დღის სიახლეები