დღეიდან 22:00-05:00 საათებში გადაადგილება ისევ აკრძალულია
დღეიდან 22:00-05:00 საათებში გადაადგილება ისევ აკრძალულია

დღის სიახლეები