პრემიერმა უწყებებს დაცულ ტერიტორიებზე შიდა ტურისტული ნაკადების სტიმულირების მიზნით სპეციალური ერთობლივი მექანიზმის შემუშავება დაავალა
პრემიერმა უწყებებს დაცულ ტერიტორიებზე შიდა ტურისტული ნაკადების სტიმულირების მიზნით სპეციალური ერთობლივი მექანიზმის შემუშავება დაავალა

დღის სიახლეები