თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისათვის სურსათით დახმარება გრძელდება
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისათვის სურსათით დახმარება გრძელდება

დღის სიახლეები