ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეამ მხარი დაუჭირა პანდემიაზე საერთაშორისო რეაგირების გამოძიების რეზოლუციას
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეამ მხარი დაუჭირა პანდემიაზე საერთაშორისო რეაგირების გამოძიების რეზოლუციას

დღის სიახლეები