მეზღვაურის წიგნაკი, რომლის მოქმედების ვადაც იწურება 1 სექტემბრამდე, ავტომატურად ჩაითვლება 6 თვის ვადით გაგრძელებულად
მეზღვაურის წიგნაკი, რომლის მოქმედების ვადაც იწურება 1 სექტემბრამდე, ავტომატურად ჩაითვლება 6 თვის ვადით გაგრძელებულად

დღის სიახლეები