10 თვეში წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ლიცენზიების ფარგლებში 2290 სამუშაო ადგილი შეიქმნება
10 თვეში  წიაღის ეროვნული სააგენტოს  მიერ გაცემული ლიცენზიების ფარგლებში 2290 სამუშაო ადგილი შეიქმნება

დღის სიახლეები