ჩვენ უნდა გავხდეთ ბიზნესის კეთების, ინოვაციების, კაპიტალდაბანდებების, ფინანსებზე წვდომის, ტურიზმის, ვაჭრობისა და ლოგისტიკის ცენტრი - ბახტაძე
ჩვენ უნდა გავხდეთ ბიზნესის კეთების, ინოვაციების, კაპიტალდაბანდებების, ფინანსებზე წვდომის, ტურიზმის, ვაჭრობისა და ლოგისტიკის ცენტრი - ბახტაძე

დღის სიახლეები