საცხოვრებელ სახლებზე ფასების კლება შეჩერდა
საცხოვრებელ სახლებზე ფასების კლება შეჩერდა

დღის სიახლეები