• 29 სექტემბერი 2009, 15:10
გადასახადების გაზრდის საკითხის რეფერენდუმის გზით გადაწყვეტას პარლამენტი არ იზიარებს
გადასახადების გაზრდის საკითხის რეფერენდუმის გზით გადაწყვეტას პარლამენტი არ იზიარებს

დღის სიახლეები