29 ოქტომბერს "ჭიათურობა 2022" აღინიშნება
29 ოქტომბერს "ჭიათურობა 2022" აღინიშნება

დღის სიახლეები