11:00 საათის მდგომარეობით, „სამართლიან არჩევნებს“ საუბნო კომისიებში 10, ხოლო საოლქო კომისიებში 5 საჩივარი აქვს წარდგენილი
11:00 საათის მდგომარეობით, „სამართლიან არჩევნებს“ საუბნო კომისიებში 10, ხოლო საოლქო კომისიებში 5 საჩივარი აქვს წარდგენილი

დღის სიახლეები