ევროსაბჭო უნარშეზღუდულ ბავშვთა მიმართ სპეციალური დაწესებულებების გარეშე მზრუნველობის დანერგვას ითხოვს

დღის სიახლეები