"თავისუფლების მოედანზე" ხმაურის დონე უმნიშვნელოდ გასცდა დასაშვებ პარამეტრებს

დღის სიახლეები