გარემოს დაცვის სამინისტრო ბათუმში ნავთობტერმინალის მუშაობას ამოწმებს

დღის სიახლეები