მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრის წარმოებას საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს

დღის სიახლეები