2011 წლის 6 თვეში სულ რეგისტრირებულია 15 524 დანაშაული
2011 წლის 6 თვეში სულ რეგისტრირებულია 15 524 დანაშაული

დღის სიახლეები