ჯონდი ბაღათურია: უსაფრთხო სკოლა არ ნიშნავს, რომ გაუნათლებელი მანდატური სკოლის დირექტორად ინიშნებოდეს
ჯონდი ბაღათურია: უსაფრთხო სკოლა არ ნიშნავს, რომ გაუნათლებელი მანდატური სკოლის დირექტორად ინიშნებოდეს

დღის სიახლეები