69 % მხარს უჭერს რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზრო რეჟიმის დაწესებას - NDI
69 % მხარს უჭერს რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზრო რეჟიმის დაწესებას - NDI

დღის სიახლეები