ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საკითხებზე პროექტის გახსნის ღონისძიება გაიმართა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საკითხებზე პროექტის გახსნის ღონისძიება გაიმართა

დღის სიახლეები