სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლებმა და სტაჟიორ-გამომძიებლებმა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაციის კურსი გაიარეს
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლებმა და სტაჟიორ-გამომძიებლებმა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაციის კურსი გაიარეს

დღის სიახლეები