ორჰუსის ცენტრში, მდინარეების აუზების სამიზნე ტერიტორიების ნიადაგების დეგრადაციის დინამიკისა და ტენდენციის ანალიზის განხილვა გაიმართება

დღის სიახლეები